Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

De Stem van Noord

De stemperiode is afgelopen

Stemmen

0
0
0
0
0
0
Aantal stemmen voor het plan: 191 van de 100.

Status

De stemperiode is afgelopen. Stemmen op dit voorstel is niet meer mogelijk.

Zuideinde veilig

Door: J. Gieskes
16 september 2021

Momenteel is het Zuideinde niet veilig. Met dit plan willen we het Zuideinde veiliger maken voor alle verkeersdeelnemers.

Het Zuideinde is steeds meer een doorvoer route geworden. In het verleden reed hier vooral bestemmingsverkeer, door de jaren heen is dit veranderd en daarmee ook de verkeersveiligheid in het gedrang gekomen.

Er zijn een aantal zaken die zorgen voor onveilige situaties:

 1. Sluipverkeer van de A10: in de (avond)spits loopt het op de A10 vast richting de A7/A8. Het gevolg is sluipverkeer via de S117, Stentorstraat en het Zuideinde. Door de hoge verkeersdruk op de buurt neemt men voorrang uit ongeduld. Dit veroorzaakt onoverzichtelijke en onveilige verkeerssituaties.
 2. Hoge snelheid op een onoverzichtelijke situatie: er wordt te hard gereden op het Zuideinde, waarbij voorrangskruisingen genegeerd worden met de nodige (bijna) aanrijdingen tot gevolg. Daarnaast wordt in de nacht (voornamelijk in het weekend) het Zuideinde gebruikt als racebaan.
 3. Zwaar verkeer: zwaar verkeer zorgt voor trillingen aan de fundering van de huizen. De bodem is niet geschikt voor zwaar verkeer. Het Zuideinde is nooit ingericht op zwaar verkeer, waardoor de verkeersveiligheid nog verder verslechterd. Echter rijden veel vrachtwagens voor bevoorrading van Molenwijk door het Zuideinde. Er is op het Zuideinde geen ruimte voor zwaar verkeer.
 4. Veiligheid fietsers en voetgangers: Door bovenstaande 3 problemen komen de fietsers en voetgangers in het gedrang. Het Zuideinde is een kinderrijke buurt, maar het is te gevaarlijk voor kinderen.
 5. Afvoer regenwater: bij regen staat het Zuideinde met grote regelmaat blank. Hierdoor is het Zuideinde slecht toegankelijk voor voetgangers en fietsers, gewoon te gevaarlijk.

Mogelijke oplossingen:

De volgende mogelijkheden zouden een goede oplossing bieden voor bovenstaande problemen. Ongetwijfeld kunnen de verkeersexperts van de gemeente hierin adviseren en alternatieven aandragen.

 • Wegversmallingen, zoals op het Zuideinde in Oostzaan. Wellicht in combinatie met drempels. Dit ontmoedigd de doorstroom, waardoor deze route minder interessant wordt voor sluipverkeer, daarnaast haalt dit de snelheid uit het verkeer.
 • Bij de kruisingen de zebrapaden beter tot uiting laten komen, bijvoorbeeld een zebrapad combineren met een wegversmalling. op deze wijze zijn voetgangers beter zichtbaar.
 • Meer ruimte voor voetgangers, bijvoorbeeld een voetpad aan beide zijde van de weg. Maar ook het huidige voetpad beter begaanbaar maken. Deze is smal en loopt schuin af bij de uitritten. Een alternatief is om het voetpad omlaag te brengen bij een uitrit.
 • Meer ruimte voor fietsers, wellicht obstakels tussen het fietspad en de rijbaan.
 • Plaatsing van borden, met bijvoorbeeld 30 km.
 • Verbod voor zwaar verkeer, met uitzondering voor aanwonenden, zoals Cornelissen.
 • In rijverbod tijdens de spits, om zo het sluipverkeer tegen te gaan. Waardoor enkel bewoners/een selecte groep toegang hebben tot het Zuideinde.
 •  Verlaging maximale snelheid.
 •  Stoplichten bij de kruising Molenaarsweg/Zuideinde, zodat voetgangers veilig kunnen oversteken.

Het uiteindelijke doel is, zoals de titel het al aangeeft, om het Zuideinde veiliger te maken voor alle verkeersdeelnemers!


Argumenten

Argumenten voor

Jan-Willem Lewin | 18 mei 2020 09:05

Er wordt op het Zuideinde regelmatig (veel) te hard gereden en in de spits is het erg druk terwijl dit een belangrijke fietsroute is. Daarnaast is er slechts aan één zijde een smal trottoir en aan de andere kant geen waardoor bewoners (kinderen) een drukke straat moeten oversteken. De enige veilige oplossing is de weg zo inrichten dat en niet harder gereden kan worden dan 30 km/u. Door vrachtverkeer en bussen zijn drempels geen goede oplossing (trillingen) maar bv. camera's kan werken.

Reageren
Rob Koenders | 27 mei 2020 05:18

Voor vrachtwagens geldt al een verbod. Zie verkeersbordenCaroline Fierant | 18 mei 2020 05:15

Op straat is een onveilige situatie voor fietsers en kinderen die moeten oversteken. En ook voor bewoners/gasten die naar de auto lopen en in- en uitstappen. Auto's en brommers rijden veel te hard.De lantaarnpalen staan zo op de stoep dat je met een kinderwagen of rolstoel er niet langs kan. De stoeptegels liggen erg scheef, waardoor je struikelt en met een rollator moeilijk kan lopen.

Reageren
Huub Detert | 11 juni 2020 04:39

De scheve stoeptegels zijn een gevaar in de winter door sneeuw en ijs. Wie maakt de stoep schoon?Marrit Zijlstra | 18 mei 2020 09:10

Ik ben voor. Er steken veel kinderen over die naar scholen gaan ( nu wat minder ivm corona. Wij wonen met zicht op kruispunt dus ik nodig gemeente uit om te komen observeren. Ondanks knipperlichten en zebra word ik minimaal 1 keer per week net niet aangereden. Daarnaast zien we elke dag meerdere bijna ongelukken tussen auto's die voorrrangsregels niet snappen, geruzie tussen verkeersdeelnemers, min 1 keer per week blikschade bij auto's, ernstige ongelukken ook paar keer per jaar.

Reageren


J. Gieskes | 19 mei 2020 06:02

De veiligheid van belang is. Uit ervaringen van een andere buurt is gebleken dat drempels te veel trillingen veroorzaken in de huizen met scheuren tot gevolg.

Reageren


Remco de Ridder | 19 mei 2020 06:32

Eens met alles wat hierboven staat, zowel de gevaren als de oplossingen. Bovenaan mijn klachtenlijst staat inderdaad de drukte: het is een rustige woonwijk, maar zeker rond de spits is (met kinderen) oversteken een hachelijke onderneming, ook omdat men te hard rijdt. Volgens mij mag je hier al maar 30, maar dat mag veel duidelijker aangegeven worden. Verder de straat inderdaad blank na een milde bui en trillen de ramen uit hun sponningen als er weer eens een cementwagen voorbijrijdt.

Reageren


Jarr Geerligs | 19 mei 2020 09:31

Het kruispunt en de twee afbuigende voorrangswegen zijn lastige verkeerspunten. Ook het fietspad van Molenwijk naar Zuideinde naast de Adriaan Loosjesstraat wordt vaak over het hoofd gezien door automobilisten momenteel. Het zou mooi zijn als er goed naar deze plekken gekeken wordt en slim wordt aangepast.

Reageren
T Aan | 27 mei 2020 05:59

Dit is geen fietspad maar een uitrit. Na 35 meter begint pas het fietspad.dus fietsers afstappen.Mona van Duijl | 20 mei 2020 07:58

Als ik met mijn zoon in zijn rolstoel op de stoep loop. Ik steeds van de stoep af moet omdat er lantaarnpalen midden op de stoep staan. We moeten dan op de weg lopen en dat vind ik niet echt veilig

Reageren


Yil Tjon | 20 mei 2020 08:10

Het Zuideinde is een onveilige straat voor zowel voetgangers als fietsers. Er wordt vaak (veel) te hard gereden, met name in de avond en in het weekend. Vaak zijn er opstoppingen met auto's die hun motor laten draaien. Er is maar aan één zijde een smal trottoir en aan de andere kant geen waardoor bewoners (kinderen) een drukke straat moeten oversteken. De veilige oplossing is meer ruimte voor voetgangers (extra trottoir) en fietsers en langzamer rijden.

Reageren


Telly Noutsis | 18 mei 2020 05:28

Ik ben voor
Door de jaren heen zijn er regelmatig lichte en zwaardere aanrijdingen geweest
Ook wordt er erg hard gereden op het zuideinde waardoor alle kinderen serieus gevaar lopen bij het over steken

Reageren


Manoek Los | 19 mei 2020 04:25

Mijn kinderen fietsen veel op Zuideinde naar vrienden en voetbal. En met name het kruispunt Zuideinde molenaarsweg is niet te doen. Heel onoverzichtelijk. Dus ik ben altijd blij dat ze heelhuids thuiskomen.

Reageren


Laszlo Gèleng | 19 mei 2020 07:16

De situatie is inderdaad goed beschreven en het zal alleen maar erger worden met de tijd gezien dat stadsdeel noord alleen aan het groeien is.

Reageren


Sarah Reynolds | 19 mei 2020 07:43

Ik ben voor omdat als omwonende heb ik in gevaarlijk verkeerssituaties mijn kinderen moeten ophalen van de opvang dichtbij, om naar de Lidl te gaan enzovoort. Het verkeer op de Zuideinde en om de hoek Adriaan Loosjesstraat rijd te snel, het is te druk. En er komen meer mensen hier wonen wat zorgt voor nog meer bestemmingsverkeer. Er moet iets gebeuren.

Reageren


Boudewijn Haas | 19 mei 2020 08:02

Veel straten in de kadoelen zijn niet geschikt voor zwaar vrachtverkeer. Er staan ook borden op de aanrijroutes, b.v. op de Vorticellaweg. Maar er wordt niet op gehandhaafd. Als je 14020 belt hebben ze geen idee wat ermee te doen. Ja, ze kunnen handhaving sturen die dan uren later komt, als de vrachtwagen al lang weg is. Met name bouwverkeer kan heel zwaar zijn, zo hebben we op de Stoombootweg betonwagens van 50 ton gehad, met als gevolg dat het beklinkerde wegdek is verzakt. Plaats camera's!

Reageren


Dick van Male | 19 mei 2020 08:02

Ik ben voor, want ik ben het eens met alle argumenten die zijn genoemd. Op het Zuideinde (tot aan de Arjen Loosjesstraat) zou het helpen als je niet op straat mag parkeren en daar dus ruimte maakt voor bredere fietspaden en voetgangerspaden.

Reageren


Thyra Van der Kuip | 19 mei 2020 08:18

Een stoplicht lijkt mij de beste oplossing, die zie ik er niet tussen staan. Inmiddels ben ik verhuisd naar een rustigere straat, een belangrijke reden hiervoor was de onveilige verkeerssituatie op het Zuideinde. Auto's die met hoge snelheid er doorheen rijden (ondanks aanwezige verkeerssluis). Handhaving (vooral 's avond) levert waarschijnlijk veel geld op. Auto's op het Zuideinde nemen voorrang terwijl zij dat niet hebben, fietsers wordt geen voorrang verleend.

Reageren


Barbara de Hosson | 19 mei 2020 08:27

Er in de ochtend en avond enorm veel onveilige situaties ontstaan waarbij naar schoolgaande kinderen zijn betrokken in de ochtend-avond spits die naar de vele scholen/ kinderopvang in Molenwijk gaan.

Reageren


Emilie Baan | 19 mei 2020 08:31

Ik vind het een drukke weg geworden. Gevaarlijk voor kinderen en niet de bedoeling. Bussen, auto's, vrachtwagens en idd sluiprijders voor de A10. Denk dat er ook iets aan de coentunnel gedaan moet worden waardoor er minder files staan op de A10 en het gewoon doorrijdt

Reageren


E. van Raaphorst | 19 mei 2020 10:29

Ik ben voor! Het kruispunt van de Adriaan Loosjesstraat en het Zuideinde verdient ook aandacht. Voor kinderen op de fiets is het gevaarlijk oversteken (als je vanuit de Adriaan Loosjesstraat komt) naar het fietspad richting het winkelcentrum Molenwijk.

Reageren


Just Van Brunschot | 20 mei 2020 08:35

Kruising meteen aanpakken, is nu levensgevaarlijk. Snelheidsmeters meteen koppelen aan flitspalen, techniek zit er al in. Er wordt schofterig hard gereden. 30km zone invoeren.

Reageren


Arnoud Landzaat | 20 mei 2020 10:00

Onoverzichtelijk kruispunt, veel verwarring onder de verkeersdeelnemers. Drempels en versmallingen zie ik door de gepaarde trillingen en frustraties overigens niet als goede oplossingen (in/richting oostzaan zie je juist veel gas geven/remmen en nog even het gat dichtrijden). Verkeerslichten, eenrichtingsverkeer, aparte fietspaden, afsluitingen en beperken tot bestemmingsverkeer in de spits lijken mij wel goede oplossingen.

Reageren


Frits Korzilius | 20 mei 2020 07:47

Ik ben zeker voor, maar niet alleen voor het Zuideinde, maar ook De Adriaan Loosjesstraat en de Stentorstraat.
Er geldt een dertig kilometer snelheid voor dat gebied.
Laat de gemeente de busbaan gebruiken voor het sluipverkeer, er rijden maar twee bussen over deze baan.
Ik ben daar al een tijd mee bezig. Je krijgt alleen dat het niet kan.

Reageren
Huub Detert | 11 juni 2020 04:47

De busbaan regio zou effectiever gebruikt kunnen worden, maar niet voor sluipverkeer.Sjerp van Wouden | 25 mei 2020 06:21

Ben het eens met de argumenten. Bovendien geeft het zware verkeer veel trillingen met als gevolg schade aan de huizen.

Reageren


T Aan | 27 mei 2020 05:56

Ik ben voor. Wil wel zeggen dat bij de reacties staat dat de auto geen rekening houden met fietsers van molenwijk naar zuideinde. Dit is nl GEEN fietspad maar uitrit. Ook zou het handig zijn als bij de zijstraatje van de AdrLoosjesstraat de verhoging weggehaald wordt. Het is verwarrend maar bij 30 km zone heeft het verkeer van rechts altijd voorrang.

Reageren


Pim Dohmen | 27 mei 2020 07:07

In de 17 jaar dat ik aan het Zuideinde woon is het verkeer heftig toegenomen. In de spits kan het file zijn, s’avonds een racebaan en de glazen in de kast rammelen van de vele vrachtwagens. Dus vrachtverkeervergunningen minimaliseren en handhaven. Snelheidsbeperkende maatregelen welkom , maar vooral doorgang brug Oostzaan/Amsterdam alleen voor bewoners. Stoplichten met Molenaarsweg zal weinig helpen.

Reageren


Willem Kesteloo | 28 mei 2020 07:48

Zuidinede een erg gevaarlijke weg is waar vaak te hard gereden wordt. Ook het paaltje op de verkeersheuvel voor Zuideinde 286 is in een jaar tijd al 5x omver gereden omdat men te hard aan komt rijden vanuit de richting Oostzaan. Vervolgens is inderdaad de kruising van Zuideinde met de Molenaarsweg erg onduidelijk. Het lijkt voor onbekenden een voorrangsweg, maar dit is het niet.

Reageren


Jan-Willem Lewin | 28 mei 2020 09:31

Helaas gisteren (27-5) weer een aanrijding op de kruising Lange Vonder/Zuideinde en een scooter onderuit gereden:https://www.at5.nl/artikelen/202244/automobilist-rijdt-door-na-botsing-met-scooter-in-noord
Het houdt niet op, niet vanzelf.

Reageren


Taco Zuidema | 29 mei 2020 12:01

Het kruispunt is gevaarlijk door slecht zicht, vanaf eind zuideinde aankomend moet ik de auto eerst op het zebrapad zetten wil ik overzicht hebben. Autos rijden door zonder voorrang te verlenen stoplichten + verplaatsen zebrapad zou beter zijn. Bocht bij Adriaan Loosjesstraat is onveilig in combinatie met het fietspad wat onzichtbaar is. Teveel verkeer rijdt te hard door Zuideinde. Oplossing zou zijn het bruggetje op Oostzanerdijk af te sluiten voor autoverkeer.

Reageren


Karin Boeschoten | 2 juni 2020 05:15

Er op t Zuideinde zeker als het rustig is veel te hard gereden wordt. Dit levert gevaarlijke situaties op voor (schoolgaande) kinderen, fietsers, scootmobielen. Er zijn regelmatig bijna-ongelukken en scheldende verkeersdeelnemers.
Daarnaast is er veel sluipverkeer, waardoor het erg druk is. (nu de A10 regelmatig (half) dicht is, staat het Zuideinde de hele dag vol met zeer langzaam rijdend verkeer).
Drempels heeft in het verleden geleid tot scheuren in huizen, is geen aanrader.

Reageren


Francine Fisher | 6 juni 2020 02:57

Mijn keuze zou uitgaan voor een aantal drempels en een verlaging van de maximale snelheid. Daardoor zou iedereen veiliger op straat kunnen!

Reageren


Huub Detert | 11 juni 2020 04:36

Ik ben voor want deze weg is een belangrijke fietsroute en wordt vooral door sluipverkeer gebruikt. Er wordt vaak veel te hard en onverantwoord gereden. Bestuurders er op aanspreken levert vaak agressie op: men wil niet terecht gewezen worden; ook niet op een vriendelijke manier! Ipv drempels (heftige trillingen) is het beter om wegversmallingen met bochten en duidelijke parkeerhavens aan te leggen. Geef de weg het karakter van een woonerf. Maak de rijweg smaller tbv fiets en stoep (sneeuw+ijs).

Reageren


Hans van Lent | 18 augustus 2020 09:39

Er rijden hier veel fietsers. Ze hebben echt onvoldoende ruimte. Er wordt aan beide kanten geparkeerd: dat kan echt niet. De bocht bij de Adriaan Loosjesstraat is te krap. Dat geldt ook voor de bocht bij de Stellingweg. De kruising met de Jacob Honigstraat is nauwelijks waarneembaar: probeer daar maar een veilig over te steken als voetganger of fietser. Dat lukt gewoon niet, bijna alle automobilisten zien je over het hoofd. Kortom: het Zuideinde heeft een veilige update anno 2020 echt nodig.

Reageren


Argumenten tegen

Geen reacties geplaatst

Login om verder te gaan
refresh

Cancel