Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

De Stem van Noord

Dit voorstel wordt besproken

Stemmen

0
0
0
0
0
0
Aantal stemmen voor het plan: 215 van de 100.

Status

Dit voorstel wordt besproken in de volgende stadsdeelcommissie vergadering!

Voetgangersbrug metrostation Noord

Door: Rosanne Huybens
16 september 2021

Om onveilige situaties te voorkomen bij het oversteken van de IJdoornlaan is een voetgangersbrug nodig die oversteken overbodig maakt.

Vanuit onze woning aan de H. Cleyndertweg zien mijn vriend en ik al sinds de opening van metrostation Noord mensen geregeld oversteken over het drukke kruispunt op de IJdoornlaan. Logisch, want omlopen via de aangegeven route is veel langer. Daarnaast kan het verwarrend zijn waar je heen moet als je uit stationsuitgang Termini komt, omdat je de achtergelegen woonwijk al kan zien liggen, maar er een drukke weg voor ligt. Het oversteken levert gevaarlijke situaties op, die de gemeente wil bestrijden met handhaving en boetes. Wij denken aan een oplossing die oversteken overbodig maakt en flink wat irritatie van automobilisten scheelt.
 
Die oplossing is een voetgangersbrug onder de IJdoornlaan door over de sloot, die de uitgang Termini met de achterliggende woonwijken verbindt. Zeker in combinatie met bewegwijzering voor reizigers die bij Termini het station verlaten, zal dit veel verdwaalde en overstekende mensen schelen. De bewegwijzering zal reizigers erop moeten wijzen dat ze niet op het eerste niveau, die van de busplatforms, met op het niveau daaronder het station moeten verlaten. Dit is momenteel ook al de situatie, maar dat is zeer onduidelijk aangegeven. Daarnaast schatten we dat dit circa twee minuten scheelt in looptijd, wat misschien niet veel lijkt, maar het is de voornaamste reden dat mensen in de huidige situatie de weg oversteken.
 
De brug kan een voorgefabriceerde, goedkope voetgangersbrug zijn, gezien er al voetpaden aanwezig zijn aan beide zijden van de sloot en de sloot niet heel breed is. Zo een brug zal ook weinig negatieve invloed hebben op de natuur en de waterstroming in de sloot.


Argumenten

Argumenten voor

Anne Marie Bekema | 27 april 2019 02:19

Ik ben voor omdat het inderdaad zo is dat je anders ver moet omlopen.

Reageren


Alex Moret | 28 april 2019 11:13

De huidige situatie is onveilig. Ik zie kinderen zonder begeleiding, ouderen die slecht ter been zijn, toeristen die niet weten waar ze heen moeten en heel veel studenten in verschillende toestanden en op verschillende tijdstippen de 'verkeerde route' over de weg nemen. Het is wachten tot er een ongeluk gebeurt, maar bewoners dwingen om dat hele stuk om te lopen is belachelijk. Je voorkomt dit gedrag alleen door een redelijk alternatief te bieden.

Reageren


M Hermus | 29 april 2019 08:25

De situatie is nu vooral onveilig, onlogisch, gevaarlijk en niet overzichtelijk

Reageren


Dennis . | 3 mei 2019 07:32

Het anders wachten is op de eerste dode

Reageren


Argumenten tegen

Geen reacties geplaatst

Login om verder te gaan
refresh

Cancel